BAJKOWE PRZEDSZKOLE W TURKU ZAPRASZA

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Samorządowym nr 3 „Bajkowe Przedszkole” w Turku:

Zajęcia dodatkowe :

- Język Angielski- zajęcia w każdej grupie raz w tygodniu prowadzi nauczyciel języka angielskiego. Dzieci na zajęciach zdobywają zasób słownictwa z języka angielskiego, poprzez zabawy, piosenki i ćwiczenia.

- Zajęcia z pedagogiki Marii Montessori- nasze przedszkole jako jedyne w Turku wprowadziło innowację pedagogiczną. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu w 9-cio godzinnych grupach dzieci w wieku 4-6 lat.

Kilka słów o metodzie...

Celem metody Montessori jest przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego życia w społeczeństwie, wspieranie dziecka w rozwoju biologicznym, psychiczno- duchowym i moralnym.

Dziecko w pedagogice Montessori jest najważniejsze, gdyż jest jedyne w swoim rodzaju. Trzeba mu stworzyć takie warunki, by jego rozwój przebiegał według własnego rytmu i możliwości. Nauczyciel w metodzie Montessori stoi w cieniu, ale zawsze jest gotowy do udzielenia dziecku wielostronnej pomocy, jednak w myśl słów wypowiedzianych przez jedno dziecko: „Pomóż mi zrobić to samemu!”

Przedszkole jest jednym z podstawowych środowisk wychowawczych dziecka. Oddziaływuje na młodego człowieka przez długi czas, gdyż czyni to w okresie krytycznym dla kształtowania się wielu funkcji psychicznych.

Wychowanie proponowane przez Marię Montessori nie jest łatwe w praktycznej realizacji. Metoda ta to sprawdzona idea pracy dydaktyczno- wychowawczej, o którą warto dbać, którą warto rozwijać i propagować. Reprezentuje znakomity fundament, na którym można budować edukację w przyszłości.

„Jeśli planujesz rok naprzód, zasiej nasiono.

Jeśli planujesz dziesięć lat naprzód, zasadź drzewo.

Jeśli planujesz sto lat naprzód, edukuj ludzi”.

- Terapia logopedyczna- zajęcia raz w tygodniu prowadzą:logopeda z naszego przedszkola(dzieci pięcioletnie) oraz - logopeda z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Turku (dzieci sześcioletnie). Terapią objęte są dzieci, u których podczas badań stwierdzono deficyty rozwoju mowy. Celem zajęć jest eliminowanie wad wymowy i zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy. Podczas zajęć logopeda pokazuje prawidłowy układ aparatu artykulacyjnego w celu wywołania właściwego dźwięku, dziecko powtarza ćwiczenie do momentu uzyskania oczekiwanego efektu. Zalecane ćwiczenia dzieci powtarzają w domu z rodzicami. Tylko przy współpracy logopedy i rodziców dziecko z zaburzeniami mowy ma szansę na poprawną artykulację i prawidłową wymowę.

- Terapia pedagogiczna- zajęcia dwa razy w tygodniu po pół godziny prowadzi nauczyciel terapeuta z naszego przedszkola.Są one przeznaczone dla dzieci z trudnościami w sprawności grafomotorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej, zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, które utrudniają im nabywanie umiejętności i wiedzy. Terapia pedagogiczna ma na celu redukowanie deficytów rozwojowych u dzieci.

 

- Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające- zajęcia w grupach 9-cio godzinnych odbywają się raz w tygodniu. Rytmika to tańce, śpiew i zabawy ruchowe przy muzyce oraz akompaniamencie instrumentów muzycznych; rozwija twórczą inwencję dziecka, poczucie rytmu.

Gimnastyka ogólnorozwojowa -zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach dzieci 9-cio godzinnych -czteroletnich ,pięcioletnich i sześcioletnich. Prowadzi je nauczyciel z naszego przedszkola.Są to zajęcia z zakresu profilaktyki wad postawy z wykorzystaniem ćwiczeń gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej i metod twórczych.

- W naszym przedszkolu istnieje zespół wokalno – taneczny pod nazwą „Wesołe nutki”. Jednym z głównych zadań, jakich zespół się podejmuje to reprezentowanie przedszkola na wszelkiego rodzaju konkursach i przeglądach muzyczno – tanecznych takich jak: „Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli”, konkurs piosenki „DO-RE-MI, międzyprzedszkolne konkursy piosenki. Ponadto zespół występuje podczas wszelkich uroczystości przedszkolnych, na festynach rodzinnych oraz imprezach promujących nasze przedszkole na terenie miasta. Głównym celem utworzenia zespołubyło: uwrażliwienie dzieci na muzykę, rozwijanie zainteresowań muzycznych, wprowadzenie przedszkolaków w świat muzyki, rozwijanie potrzeby podejmowania działań samodzielnych i w grupie, wyzwalanie naturalnej radości i ekspresji poprzez taniec i śpiew, przyzwyczajanie dzieci do pokonywania tremy przed publicznym występem oraz prezentowania innym swoich osiągnięć wokalnych i tanecznych, wdrażanie do pracy w zespole.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com