BAJKOWE PRZEDSZKOLE W TURKU ZAPRASZA

Ramowy rozkład dnia Gr I

W roku szkol. 2016/2017

6.30-7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia stymulacyjne, zabawy wg zainteresowań dzieci.

Realizacja podstawy programowej w godz. 7.30- 12.30

7.30- 8.00 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe i konstrukcyjne, ćwiczenia poranne.

8.00- 8.15 Kształtowanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

8.15- 9.00 Śniadanie.

9.00- 9.30 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowania zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.

9.30- 11.10 Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym i zabawy dowolne w sali.

11.10- 11.30 Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30- 1200 Obiad. Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturowych związanych z zachowaniem się przy stole.

12.00 -13 45 Leżakowanie, organizowanie zajęć dodatkowych.

13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe.

14.00- 14.30 Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczo- kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14.30- 15.30 Zabawy dowolne w Sali i w ogrodzie, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Praca korekcyjno- kompensacyjna, rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia Gr II

W roku szkol. 2016/2017

6.00-7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia stymulacyjne, zabawy wg zainteresowań dzieci.

Realizacja podstawy programowej w godz. 7.30- 12.30

7.30- 8.00 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe i konstrukcyjne, ćwiczenia poranne.

8.00- 8.15 Kształtowanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

8.15- 9.00 Śniadanie.

9.00- 10.00 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowania zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.

10.00- 11.15 Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym i zabawy dowolne w sali.

11.15- 11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne.

11.30- 1200 Obiad. Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturowych związanych z zachowaniem się przy stole.

12.00- 12.30 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.

12.30- 13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, organizowanie zajęć dodatkowych. Prowadzenie zajęć metodą Marii Montessori wg harmonogramu.

13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe.

14.00- 14.15 Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14.15- 16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne wg indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Praca korekcyjno- kompensacyjna, rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

Ramowy rozkład dnia Gr III

W roku szkol. 2016/2017

6.00-7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia stymulacyjne, zabawy wg zainteresowań dzieci.

Realizacja podstawy programowej w godz. 7.30- 12.30

7.30- 8.00 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe i konstrukcyjne, ćwiczenia poranne.

8.00- 8.15 Kształtowanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

8.15- 9.00 Śniadanie.

9.00- 10.00 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowania zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.

10.00- 11.15 Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym i zabawy dowolne.

11.15- 11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne.

11.30- 1200 Obiad. Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturowych związanych z zachowaniem się przy stole.

12.00- 12.30 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.

12.30- 13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, organizowanie zajęć dodatkowych. Prowadzenie zajęć metodą Marii Montessori wg harmonogramu.

13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe.

14.00- 14.15 Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14.15- 16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne wg indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Praca korekcyjno- kompensacyjna, rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

Ramowy rozkład dnia Gr IV

W roku szkol.2016/2017

7.00-7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia stymulacyjne, zabawy wg zainteresowań dzieci.

Realizacja podstawy programowej w godz. 7.30- 12.30

7.30- 8.00 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe i konstrukcyjne, ćwiczenia poranne.

8.00- 8.15 Kształtowanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

8.15- 9.00 Śniadanie.

9.00- 10.00 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowania zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.

10.00- 11.15 Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym i zabawy dowolne.

11.15- 11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne.

11.30- 1200 Obiad. Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturowych związanych z zachowaniem się przy stole.

12.00- 12.30 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.

12.30- 13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, organizowanie zajęć dodatkowych. Prowadzenie zajęć metodą Marii Montessori wg harmonogramu.

13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe.

14.00- 14.15 Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14.15- 16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne wg indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Praca korekcyjno- kompensacyjna, rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia Gr V

W roku szkol. 2016/2017

8.00 – 9.00 Rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia stymulacyjne , zabawy wg. zainteresowań dzieci. Wspieranie dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe i konstrukcyjne, ćwiczenia poranne.

9.00 -10.00 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowania zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.

10.00- 10.45 Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym i zabawy dowolne w sali.

10.45-11.00 Przygotowanie do posiłku. Czynności samoobsługowe.

11.00-11.30 Posiłek. Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole

11.30-12.00- Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.

12.00-13.00/13.30 Zabawy i zajęcia wynikające z własnej aktywności dziecka, inspirowanie przez nauczycielkę, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Zajęcia dodatkowe.

Ramowy rozkład dnia Gr VI

W roku szkol. 2016/2017

6.00-7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia stymulacyjne, zabawy wg zainteresowań dzieci.

Realizacja podstawy programowej w godz. 7.30- 12.30

7.30- 8.00 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe i konstrukcyjne, ćwiczenia poranne.

8.00- 8.15 Kształtowanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

8.15- 9.00 Śniadanie.

9.00- 9.30 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowania zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.

9.30- 11.10 Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym i zabawy dowolne w sali.

11.10- 11.30 Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30- 1200 Obiad. Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturowych związanych z zachowaniem się przy stole.

12.00 -13 45 Leżakowanie, organizowanie zajęć dodatkowych.

13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe.

14.00- 14.30 Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczo- kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14.30- 16.30 Zabawy dowolne w Sali i w ogrodzie, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Praca korekcyjno- kompensacyjna, rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

Ramowy rozkład dnia Gr VII

W roku szkol. 2016/2017

6.00-7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia stymulacyjne, zabawy wg zainteresowań dzieci.

Realizacja podstawy programowej w godz. 7.30- 12.30

7.30- 8.00 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe i konstrukcyjne, ćwiczenia poranne.

8.00- 8.15 Kształtowanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

8.15- 9.00 Śniadanie.

9.00- 9.30 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowania zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.

9.30- 11.10 Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym i zabawy dowolne w sali.

11.10- 11.30 Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30- 1200 Obiad. Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturowych związanych z zachowaniem się przy stole.

12.00 -13 45 Leżakowanie, organizowanie zajęć dodatkowych.

13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe.

14.00- 14.30 Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczo- kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14.30- 16.00 Zabawy dowolne w Sali i w ogrodzie, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Praca korekcyjno- kompensacyjna, rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com