BAJKOWE PRZEDSZKOLE W TURKU ZAPRASZA

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 3 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” W TURKU

 

M.Monessori (pedagog, lekarz) zaliczana jest do grona reformatorów edukacji wczesnoszkolnej i umieszczana w nurcie pedagogiki alternatywnej.

W jej koncepcji dzieci w różnym wieku pracują niezależnie od siebie, nad dowolnie wybranym zadaniem dydaktycznym. Na pierwszy plan wysuwana jest indywidualna nauka dziecka oraz nierozerwalnie z nią związane : - samokontrola wykonywanej pracy, - samodzielna korekta błędów.

M. Montessori przyznawała prawo do błędu wszystkim ludziom.

Dzięki pozyskanym środkom nasze przedszkole zakupiło materiały do pracy wg założeń w/w metody rozwijające poszczególne zmysły dziecka. Nasze przedszkolaki uczą się przez działanie, zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność i samodzielność. Podczas zajęć dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu reguł społecznych. Ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań uczą się porządku. Każde zajęcie kończy się „lekcją ciszy”, w czasie której dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych lub grupowych.

Po dwóch latach pracy wg innowacji widoczne są rezultaty w postaci większej samodzielności naszych dzieci, ich wiary we własne siły, a także tworzeniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji. Praca metodą M. Montessori odbywa się dwa razy w tygodniu z dziećmi w wieku 4-6 lat.

Nauczycielki naszego przedszkola posiadają odpowiednie kwalifikację i wiedzę by rzetelnie realizować założenia programu i rozszerzać bazę dydaktyczną o nowe pomoce.

 

 {pgslideshow id=86|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com